Produkty

TYPY DOPRAVNÍKŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Dopravníky ATYKO nacházejí své uplatnění v expedičních i výrobních systémech

Expediční linka slouží k rychlému a přehlednému vychystávání zboží s použitím poháněných i nepoháněných dopravníků. Celý proces lze použitím dopravníků podstatně urychlit, například i přísunem prázdných přepravek – výrazně se zkracují zejména manipulační časy.

Dopravníkové dráhy vhodně podporují výrobní procesy. Jsou využívány pro přísun materiálu a přesun výrobků mezi jednotlivými pracovišti - pomáhají výrazně zrychlit výrobní proces.