Cesta: Dopravníky Atyko / Typy dopravníků / Pneumatické brzdy a zarážky


Pneumatické brzdy a zarážky

Pneumatické brzdy a zarážky se používají jako doplněk válečkových drah tam, kde potřebujeme přepravovaný materiál zastavit, nebo vytvořit mezery (tzv. nakrokovat).

Technická data pneumatických brzd a zarážek

Pro celkovou šířku dopravníku
390 mm
pro šířku válečků 320 mm

Pozn. - na vyžádání zvláštní rozměry a provedení.