Cesta: Dopravníky Atyko / Typy dopravníků / Modulární dopravníky


Modulární dopravníky

Výhodné řešení pro použití na výrobních linkách i v expedičních provozech. Používají se především tam, kde není vhodné použít klasický transportní pás. Využití modulárních dopravníků je především pro dopravu lehkého a středně těžkého zboží v různých oblastech průmyslu. Provedení v různých typech materiálu modulárních pásů určuje požadavek na chemickou odolnost prostředí, ve kterém má dopravník pracovat. Velký výběr z mnoha druhů pásů nabízí řešení pro veškerá odvětví průmyslu.