Cesta: Dopravníky Atyko / Typy dopravníků / Manipulační jednotky / Výtah PATER NOSTER


Výtah PATER NOSTER

PATER NOSTER - česky oběžný výtah. Výkonný typ vertikálního dopravního zařízení, které se používá v místech, kde nelze překonat výškový rozdíl klasickým stoupáním nebo klesáním pásovým dopravníkem. Je to soustava protiběžných lopatek připevněných těsně za sebou na nekonečném řetězu. Přepravované bedny najíždí na připravené lopatky jedna za druhou, takže odpadá přeprava ,,naprázdno" jako je tomu u klasického výtahu. Pohyb materiálu může být směrem nahoru nebo dolů. Dalším aspektem při vyjmenovávání všech výhod je možnost použití pro překonání větších výškových rozdílů a plynulý zdvihací proces.

Technická data výtahu

pro celkovou šířku dopravníku 390 mm
Šířka válečků 280 mm
Kapacita přepravovaného zboží
20 beden / 1 min.
Příkon pohonu určuje výkový rozdíl a povaha přepravovaného zboží

Pozn. - na vyžádání zvláštní rozměry a provedení