Cesta: Dopravníky Atyko / Řízení dopravníků


Řízení dopravníků

Společnost ATYKO nabízí sofistikovaný systém pro řízení expedičních a výrobních dopravníků, který je vhodný pro všechny dopravníkové systémy. Lze jej aplikovat na nové instalace, ale i v rámci modernizace stávajících či zastaralých dopravníkových systémů. Instalace systému se díky zkušenostem pracovníků týmu ATYKO může provádět bez zastavení linky - na jeho oživení postačí jen krátká výluka.

Pásový dopravníkProč zvolit řídicí systém od nás:

 • Není limitován počtem či druhy jednotlivých dílů, ale ani celkovou délkou dopravníkového systému.
 • Je navržen tak, aby splňoval maximální požadavky na modularitu.
 • Řízení je prováděno po jednotlivých logických celcích a touto topologií je zajištěna možnost pozdější změny části nebo celého dopravníkového systému (například doplnění dalších celků - výtahů, přesunovačů, váh ad.).
 • Inteligentní filosofií architektury a vhodnou volbou hardwarových komponentů je zabezpečena značná úspora energií, včetně funkcí, které automaticky odstavují jednotlivé dopravníkové části, pokud nejsou momentálně využity.
 • Dopravník je vždy členěn na několik základních částí podle procesů, které v jednotlivých částech dopravníku probíhají.

Řízení celého dopravníku je důsledně decentralizované:

 • Každá část má vždy vlastní řídící procesor - nedochází k zahlcení jednoho procesoru příliš velkým množstvím dat.
 • Při poruše některé části všechny ostatní nadále fungují.
 • Lze vypnout některou část a provést opravu či údržbu bez přerušení chodu ostatních částí.
 • Řídicí jednotka zabírá podstatně méně místa. Po hale je nataženo menší množství kabelů a na kratší vzdálenosti.

Válečkové dopravníkyUnikátní řešení dopravníkového serveru:

 • Zajišťuje hladkou komunikaci s nadřazeným systémem.
 • Shromažďuje data z nadřazeného systému a dále je rozesílá jednotlivým procesorům.
 • Shromažďuje data o pohybu na dopravníku (logy), ze kterých lze určit příčiny případných závad - lze pracovat s monitorem dopravníku a vyhledávat důležité informace o pohybu přepravovaného materiálu na lince.
 • Umožňuje nastavit režimy, v nichž mají jednotlivé části dopravníku pracovat.

Systém se mimo softwaru skládá z:

 • Čidel pro rozeznání čárových kódů, barev, tvarů a rádiofrekvenčních, magnetických či elektromagnetických signálů.
 • Lokálních řídících jednotek, které plní funkci řízení logických celků. Jsou zcela samostatné a podle příslušných požadavků centrální jednotky řídí jim svěřený úsek.
 • Centrální řídící jednotky, která podle požadavků obsluhy rozpracuje jednotlivé úkoly a předá je lokálním řídícím jednotkám.
 • Kontrolního systému, který plní funkci supervizora nad jednotlivými celky i samotnou centrální jednotkou.
 • Vyhodnocovacího systému, který poskytuje statistické údaje o celém procesu i jednotlivých podsystémech. Přehledně (včetně grafických výstupů) informuje o celém běhu dopravníkového sytému, stejně jako o slabých a problémových místech, místech s nadprůměrným shromažďováním nebo brzděním plynulosti provozu (včetně časových harmonogramů).